Logo
arrow back

Quay lại

Sự kiện gần đây

thumbnail
ONLINE

Kết nối khách hàng qua ngàn điểm chạm xúc cảm

time 15/06/2022
thumbnail
ONLINE

One-Stop-Shop Banking: Chuyển Mình Hay Bị Bỏ Lại

time 26/05/2022
thumbnail
OFFLINE

Leveraging Insights in Digital Products for Banking

time 15/12/2021
thumbnail
OFFLINE

Grow with a Seamless Omni-channel Customer Experience

time 13/10/2021
thumbnail
OFFLINE

Think BIG - Quick WIN

time 25/08/2021
thumbnail
OFFLINE

Xây dựng Super App hay Multiple Apps

time 23/03/2021
thumbnail
OFFLINE

Building Product that Cultivates Great Culture

time 22/12/2020
thumbnail
OFFLINE

User Experience - Bí quyết chuyển đổi số có thể bạn chưa nghĩ tới

time 24/11/2020
LogoTrusted Product Partner
GEEK Up Technology JSC. All Rights Reserved 2022
Văn phòng
244/31 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh