Workshop:
Leveraging Insights in Digital Products for Banking
22 - Đã đăng ký
ticket-remove-icon
Hiện tại đã hết chỗ
Gửi bạn,
GEEK Up cảm ơn bạn đã quan tâm và đăng ký tham dự workshop "Leveraging Insights in Digital Products for Banking" ngày 16/12/2021. Do số lượng khách mời tham dự có giới hạn, BTC GEEK Up thông báo chính thức đóng đơn đăng ký. Mong bạn thông cảm và tiếp tục tham dự Workshop vào kỳ tới.
Nhận thông báo cho sự kiện tiếp theo
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Workshop Digital Product in Action, tổ chức định kỳ 2 tháng 1 lần. Mời bạn vui lòng truy cập fanpage để cập nhật thông tin về các sự kiện tiếp theo.